องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567

    รายละเอียดข่าว

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้กำหนดวันนัดประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจเข้าฟังการประชุมสามัญ ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภา อบต.กุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน