องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน


หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 เม.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน