องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร


พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน