องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี 2564    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัย แรก ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน