องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA


สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

    รายละเอียดข่าว

สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร  รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

    เอกสารประกอบ สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน