องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 

    เอกสารประกอบ

ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน