องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


มาตรการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    รายละเอียดข่าว

มาตรการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

    เอกสารประกอบ

มาตรการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน