องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน