องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ได้กำหนดวันนัดประชุมสภาสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน