องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

สภาอบต.กุดพิมาน กำหนดนัดประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ซึ่งเรื่องที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุม ปรากฏตามระเบียบวาระการประชุมแนบท้ายประกาศนี้    เอกสารประกอบ

นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน