องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2564-2566)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2564-2566)
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน