องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน