องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน