องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA


มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

    รายละเอียดข่าว

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน    เอกสารประกอบ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน