องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ประกาศประชาสัมพันธ์วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศประชาสัมพันธ์วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน