องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาวินัยให้กับข้าราชการ พนักงานจ้างฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน