องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA


รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน