องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน


เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.กุดพิมาน