องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]63
2 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ [ 26 มิ.ย. 2562 ]43
3 มาตรการป้องกันการรับสินบน (PDF) [ 26 มิ.ย. 2562 ]71
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 มิ.ย. 2562 ]82
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 25 มิ.ย. 2562 ]56
6 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (PDF) [ 25 มิ.ย. 2562 ]51
7 หลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย [ 24 เม.ย. 2561 ]217
8 แบบเสนอร่างข้อญัตติ เสนอญัตติ เสนอกระทู้ถาม [ 16 ก.พ. 2561 ]255
9 ร่างแบบข่าวประชาสัมพันธ์ [ 13 ก.พ. 2561 ]258
10 นโยบายการบริหารจังหวัดเชิงยุทธศาสตร์ [ 27 พ.ย. 2560 ]258
 
หน้า 1|2