องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แบบฟอร์มหนังสือราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือว่าด้วยการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย [ 2 ก.พ. 2564 ]11
2 คำอธิบายเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ [ 2 ก.พ. 2564 ]12
3 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]13
4 ตัวอย่าง การพิมพ์หนังสือราชการภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]12
5 แบบหนังสือราชการภายนอก [ 2 ก.พ. 2564 ]11
6 หนังสือภายใน [ 2 ก.พ. 2564 ]11
7 คำสั่ง [ 2 ก.พ. 2564 ]12