องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ แบบ กปท.7 [ 15 พ.ย. 2565 ]27
2 แบบรายงานผลการดำเนินแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพ แบบ กปท.10 [ 15 พ.ย. 2565 ]22
3 หนังสือขอเสนอโครงการ แบบ กปท.8 [ 15 พ.ย. 2565 ]23
4 แนวทางประกอบการใช้โครงการตัวอย่าง [ 6 พ.ย. 2563 ]246
5 โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 2 (10 โครงการ) [ 6 พ.ย. 2563 ]244
6 โครงการตัวอย่าง_ชุดที่ 1 (31 โครงการ) [ 6 พ.ย. 2563 ]250
7 EX_5_ตัวอย่างโครงการเสริมพลังใจให้ผู้สูงอาย [ 6 พ.ย. 2563 ]247
8 EX_4_ตัวอย่างโครงการ อสม._รับส่งยาช่วยผู้ป่วย [ 6 พ.ย. 2563 ]248
9 EX_3_ตัวอย่างโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัย [ 6 พ.ย. 2563 ]290
10 EX_2_ตัวอย่างโครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลต [ 6 พ.ย. 2563 ]245
11 EX_1_ตัวอย่างโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที [ 6 พ.ย. 2563 ]248
12 แบบประเมินกองทุนตำบล [ 6 พ.ย. 2563 ]238
13 แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 6 พ.ย. 2563 ]285
14 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน้า 76-144 [ 6 พ.ย. 2563 ]253
15 คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ หน้า 1-75 [ 6 พ.ย. 2563 ]246
16 แผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 26 ธ.ค. 2560 ]247
17 คู่มือตัวอย่างโครงการ สสจ. นม 61 [ 27 พ.ย. 2560 ]266
18 คู่มือโครงการตัวอย่างกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น [ 27 พ.ย. 2560 ]270