องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 21 พ.ย. 2565 ]29
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ย. 2565 ]40
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 (1) [ 17 มิ.ย. 2565 ]159
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 (ต่อ) [ 1 ต.ค. 2564 ]164
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]170
6 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]298
7 โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการประชุมประชาคมแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) [ 9 ก.พ. 2564 ]324
8 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]277
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]330
10 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (2561-2565) [ 2 ก.ย. 2563 ]338
11 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 10 ก.ค. 2562 ]323
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) [ 6 ธ.ค. 2560 ]277
13 แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) [ 16 มิ.ย. 2559 ]266