องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2565 [ 1 ก.ย. 2565 ]8
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 [ 1 ส.ค. 2565 ]23
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 1 ก.ค. 2565 ]37
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]51
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]45
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]64
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]64
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]94
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]99
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]91
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 5 พ.ย. 2564 ]93
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]87
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 2 ก.ย. 2564 ]90
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]87
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]88
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 4 มิ.ย. 2564 ]83
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]92
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]88
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]86
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]87
 
หน้า 1|2