องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 28 ก.พ. 2556 ]7
2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 28 ก.พ. 2556 ]6
3 หนังสือมอบอำนาจ [ 11 พ.ค. 2554 ]16
4 แบบคำขอรับการสงเคราะห์ [ 11 พ.ค. 2554 ]18
5 แบบขอยืมวัสดุครุภัณฑ์ [ 9 พ.ย. 2553 ]15
6 แบบแจ้งความเดือดร้อน [ 9 พ.ย. 2553 ]18