องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]37
2 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]34
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 23 ก.ย. 2565 ]35
4 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 มี.ค. 2565 ]158
5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]112
6 หนังสือแบบ ปย.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]320
7 แบบ ปค.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]346
8 แบบ ปค.4 [ 1 ต.ค. 2561 ]362
9 แบบ ปค.5 [ 1 ต.ค. 2561 ]299
10 แบบ ปค.6 [ 1 ต.ค. 2561 ]371
11 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]285
12 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]360
13 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ-ปอ.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]336