องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 17 มี.ค. 2565 ]54
2 หนังสือแบบ ปย.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]190
3 แบบ ปค.1 [ 1 ต.ค. 2561 ]190
4 แบบ ปค.4 [ 1 ต.ค. 2561 ]184
5 แบบ ปค.5 [ 1 ต.ค. 2561 ]183
6 แบบ ปค.6 [ 1 ต.ค. 2561 ]195
7 แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.3 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]172
8 สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร แบบ ปอ.2 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]180
9 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน แบบ-ปอ.1 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 21 ม.ค. 2559 ]171