องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน ฯ [ 22 ม.ค. 2563 ]5
2 มาตรการใช้ดุลพินิจ และใช้อำนาจหน้าที่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 5 ม.ค. 2563 ]5
3 มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 29 ม.ค. 2562 ]13
4 หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]13
5 เจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร [ 16 ม.ค. 2562 ]13