องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]2
2 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรก) [ 2 มี.ค. 2565 ]73
3 ประกาศนโยบายต่อต้าการให้และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 24 ก.พ. 2565 ]67
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]28
5 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 24 ส.ค. 2564 ]40
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]210
7 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]172
8 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มิ.ย.) [ 1 ก.ค. 2563 ]170
9 1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2563 ]171
10 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 63 - มี.ค.63) [ 8 เม.ย. 2563 ]180
11 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]179