องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
ITA
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566 [ 5 เม.ย. 2566 ]53
2 สรุป ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]48
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]45
4 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 [ 7 ส.ค. 2565 ]130
5 สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (6 เดือนแรก) [ 2 มี.ค. 2565 ]214
6 ประกาศนโยบายต่อต้าการให้และรับของขวัญ ของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 24 ก.พ. 2565 ]175
7 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]121
8 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 24 ส.ค. 2564 ]145
9 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]373
10 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]281
11 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 (มิ.ย.) [ 1 ก.ค. 2563 ]281
12 1 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 มิ.ย. 2563 ]276
13 สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ม.ค. 63 - มี.ค.63) [ 8 เม.ย. 2563 ]303
14 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 15 ม.ค. 2563 ]301