องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประชาคมโครงการการขออนุญาตปิดไฟส่องสว่างทางหลวงชนทบ [ 24 มี.ค. 2566 ]29
2 ประกาศประชาสัมพันธ์วันนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]98
3 กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 18 มี.ค. 2565 ]112
4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 [ 17 มี.ค. 2564 ]245
5 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหดนวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 2 ก.พ. 2564 ]269
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ประจ าปี 2564 [ 25 ม.ค. 2564 ]255