องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]110
2 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 13 ม.ค. 2565 ]113
3 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]100
4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2564 ]107
5 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]110
6 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]155