องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th

 
 
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567 – 2569 [ 25 ก.ย. 2566 ]32
2 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 [ 11 ก.ย. 2566 ]5
3 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 11 ก.ย. 2566 ]4
4 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]44
5 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]47
6 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]55
7 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 5 ก.ย. 2565 ]41
8 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]160
9 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 13 ม.ค. 2565 ]163
10 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]145
11 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2564 ]176
12 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]162
13 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]214