องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ต.ค. 2565 ]13
2 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]13
3 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
4 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2564 - 2566) [ 5 ก.ย. 2565 ]14
5 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 8 เม.ย. 2565 ]126
6 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและ ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 13 ม.ค. 2565 ]130
7 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]116
8 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (2564-2566) [ 1 ต.ค. 2564 ]125
9 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2564 ]127
10 แผนพัฒนาบุคลากร 2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]178