องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน
ข้อมูลทั้งหมด 32 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]7
2 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 25 ส.ค. 2566 ]6
3 ประกาศ เลือกประธานกรรมการ เลขานุการ และกรรมการแปรญัตติ [ 25 ส.ค. 2566 ]7
4 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 16 ส.ค. 2566 ]8
5 ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน [ 16 ส.ค. 2566 ]5
6 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]7
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเข้าฟังการประชุมสภา อบต.กุดพิมาน [ 3 ส.ค. 2566 ]6
8 เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]5
9 นัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 8 พ.ค. 2566 ]14
10 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 25 เม.ย. 2566 ]17
11 ประกาศ เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]26
12 ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 สมัยแรก พ.ศ. 2567 [ 16 ก.พ. 2566 ]20
13 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ก.พ. 2566 ]18
14 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]35
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 พ.ย. 2565 ]39
16 เรียกประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 31 ต.ค. 2565 ]34
17 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 [ 19 ส.ค. 2565 ]84
18 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ส.ค. 2565 ]82
19 เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 18 ก.ค. 2565 ]81
20 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่านตำบลกุดพิมาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]129
 
หน้า 1|2