วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด - สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าป้ายโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - ค่าอาหารว่างและเครื่อดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาบริการซักฟอก-สาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม-สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2563
จ้างโครงการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนงานทั่วไป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง